Skip to main content

Daikin Psychrometrics Diagram Viewer

Daikin Psychrometrics Diagram Viewer – Funkcie

Pozrite si a použite vlastnosti vlhkého vzduchu v meniacich sa podmienkach

Daikin ponúka nástroj Daikin Psychrometric Diagram Viewer bezplatne a je určený na distribúciu do celého sveta.
Tento nástroj je určený na podporu pre odborníkov a študentov zaoberajúcich sa klimatizáciou, aby sa oboznámili s vlastnosťami „vzduchu, ktorý spracovávame“.

Funkcie

  • Zistite všetky vlastnosti väčšiny klimatizovaného vzduchu zadaním len dvoch podmienok (napr. teplota suchého teplomera, teplota mokrého teplomera, rosný bod, relatívna vlhkosť, absolútna vlhkosť, entalpia, hustota, konkrétny objem a tlak)
  • Naznačte psychometrické údaje pohybom nad grafom
  • Zobrazte zanesené body na grafe a priblížte na súvisiacu časť obrazovky
  • Vyberte si preferované zobrazenie (Psychrometrika alebo Mollier)
  • Nastavte si preferované jednotky na Metrické alebo Britské
  • Zobrazujte a skrývajte skupiny čiar
  • Vykonajte niekoľko krokov prácou s „bodmi“, napríklad: spoje, objemy zmiešaného vzduchu, pridanie vykurovacieho/chladiaceho výkonu, zvlhčovanie pomocou pary alebo vody, chladenie k bodu nasýtenia, odvlhčovanie a pod.
  • Ukladajte, otvárajte a tlačte si svoje projekty
Daikin Psychrometrics Diagram Viewer – Funkcie

Podpora?

  • Súčasťou nástroja je 37-stranová príručka, ktorú nájdete v časti About (Informácie o nástroji)
  • Okrem toho nájdete vľavo video so stručným návodom

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?