Skip to main content

Prečo údržba?

Údržba je kľúčový prvok v snahe zabezpečiť kvalitu, efektivitu a bezchybnú prevádzku vašich jednotiek.

Pokoj mysle

Servis Daikin a naša sieť servisných partnerov sa usiluje o vyvíjanie inteligentných technológií a riešení, aby prekonali vaše očakávania. Môžete byť pokojní, pretože naši profesionáli zabezpečia, že vaše klimatizačné jednotky fungujú ako majú.

Zdravý vzduch

Riadne udržiavané jednotky zaručia optimálnu kvalitu vzduchu a takisto udržia požadovanú teplotu vo vašej domácnosti. Tým, že sa filtre a špirály pravidelne čistia, jednotka zabezpečí prívod čistého vzduchu pre vás a vašu rodinu.

Zvýšenie efektivity zariadení

Častá údržba, ako napr. revízia, výmena kvapalín a oleja, výmena dielov a iné menšie úpravy môžu pomôcť vašim jednotkám, aby fungovali efektívnejšie. Za to sa vám zníži spotreba energie a ušetríte, pretože vaša jednotka bude pracovať na najvyšší výkon.

Úspora nákladov

V dlhodobej prevádzke je údržba vždy výhodnejšia ako priamy servisný zásah. Preventívna údržba umožňuje vám a Daikinu plánovať a vyhnúť sa unáhleným zásahom. Jasné a transparentné náklady a spoľahlivé
a dobré hlásenia pomôžu pri príprave rozpočtu, čo po čase zníži celkové náklady majiteľa a podobných prevádzkových nákladov.

Minimalizácia technickej údržby

Plánované bezpečnostné návštevy sú transparentné a ľahko plánovateľné, čo vám dáva dostatok času vybrať si najvhodnejšiu dobu, aby ste sa vyhli narušeniu vášho pohodlia. Dobre udržiavané klimatizačné zariadenia sa menej často kazia počas hlavnej sezóny. Udržiavanie aktuálnosti jednotky pri všetkých kontrolách a údržbách znamená menej starosti, že sa jednotka pokazí vtedy, keď ju potrebujete najviac.

Zvýšená opatrnosť a bezpečnosť

Keď jednotka dlhodobo nefunguje v optimálnych podmienkach, môže predstavovať nebezpečenstvo pri práci alebo nehodu. Pravidelná údržba zaručí, že klimatizačná jednotka funguje bezpečne a spĺňa všetky miestne regulácie a nároky.

Pravé náhradné diely, nástroje a príslušenstvo

Náhradné diely používané servisom Daikin alebo sieťou našich partnerov sú všetky certifikované Daikinom. To znamená, že riziko zlyhania alebo narušenia sa dá zredukovať
s prihliadnutím na záruku. V prípade, že je nutné otvorenie, dôkladná prehliadka alebo oprava, Daikin ako OEM výrobca má všetky autentické nástroje, prístroje a personál na to, aby opravu vykonal v súlade s výrobnými odporúčaniami a zariadenia fungovali správne. Tieto prístroje a nástroje nenájdete voľne na trhu, umožňujú pokročilé opravy a hlásenia, ktoré treba na to, aby bola jednotka optimalizovaná a mala všetky potrebné parametre ako aj celistvosť klimatizačného systému.

Plnoprávna zhoda

Keď viete, že vaše zariadenia je udržiavané a servisované, dáva vám to istotu, že všetky relevantné právne požiadavky sú splnené (napr. regulácia plynov). Rozhodnutie EÚ č. 517/2014 Európskeho parlamentu a rady zo dňa 16.4.2014 o fluorových skleníkových plynoch a zrušenie tejto regulácie.

 

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?