Skip to main content

Vývojové centrum EMEA Daikin (EDC)

Investície do inovácií

Poslanie EDC

Poslanie EDC

Naším cieľom je byť lídrom vo výskume a vývoji na celosvetovom trhu s vykurovaním – poskytovaním inovatívnych riešení HVAC-R, ktoré spĺňajú najnovšie environmentálne požiadavky.

Logo EDC

Vízia EDC

Každý nový prelomový objav začína ako návrh. Z návrhu sa stane prototyp, ktorý sa potom vyhodnotí, zdokonalí, schváli a stane sa konečným produktom. Tento konečný produkt sa potom uvedie na trh, kde sa monitoruje a skúma, aby sa v budúcnosti mohol vylepšovať. Stručne povedané, tento proces predstavuje činnosť EDC.

EDC je miesto, kde Daikin premieňa konkrétny výskum na technológie zajtrajška meniace klímu. EDC so svojimi hlavnými ústrediami v Ostende a Gente (Belgicko) a pobočkách v Güglingene (Nemecko), Plzni (Česká republika), Istanbule (Turecko) a Mantove (Taliansko), predstavuje medzinárodnú sieť pracujúcu na výskume a vývoji, ktoré vedú k inováciám v odvetví HVAC-R.

So svojimi obrovskými skúsenosťami vo vývoji najnovších vykurovacích riešení slúži v súčasnosti EDC ako základné vývojové centrum spoločnosti Daikin na testovanie a vytváranie nových vykurovacích technológií a produktov pre Európu, Stredný východ a Afriku (EMEA).

Vízia EDC

Investície do našich zamestnancov a infraštruktúry

Aby sme vytvorili EDC, investovali sme takmer 13 miliónov eur do technológií a infraštruktúry. Existujúce závody sme modernizovali novými špičkovými testovacími priestormi, vďaka čomu sa EDC stalo miestom, kde sa vyhodnocuje fungovanie našich produktov, aby zákazníkom poskytovali komfort, energetickú účinnosť a spoľahlivosť vo všetkých klimatických podmienkach.

EDC pozostáva z niekoľkých rôznych oddelení, vrátane vývoja produktov, spoľahlivosti a súladu s legislatívou. Každé z týchto oddelení vedú profesionáli so skúsenosťami v množstve rôznych odvetví, ktorí majú príležitosť spolupracovať a utvárať tak budúcnosť odvetia HVAC-R.

Chcete sa pripojiť k nášmu tímu EDC?

V súčasnosti hľadáme nových ľudí do nášho talentovaného tímu EDC. Ak ste zanietení pre vývoj najnovších technológií a chcete pracovať v špičkovom technologickom prostredí, možno máme pozíciu práve pre vás. Vítaní sú absolventi s titulom z vysokej školy technického zamerania a veľkým záujmom o produkty Daikin.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?