Skip to main content

Záručná zmluva Daikin

Daikin má rozsiahlu a transparentnú záručnú zmluvu. V konkrétnych zmluvách získate okrem výrobnej záruky na diely aj záruku na prácu.

Štandardná záruka

Štandardná záruka

Ponúkame štandardné záruky, ktoré pokrývajú naše zariadenia klimatizácie, vykurovania, chladenia a aplikovaných systémov. Ak ste členom jedného z našich partnerských programov, ponúkame rôzne štandardné záručné podmienky, ktoré sú navrhnuté tak, aby splnili potreby vášho systému.

Máte otázku o vašej záručnej dobe?

Stand by me

Stand by me

Ak máte systém Daikin Altherma alebo hybridný vykurovací systém, môžete sa kvalifikovať na predĺženie záruky cez náš program Stand By Me.

Predĺženie záruky

Predĺženie záruky

Ponúkame aj predĺžené záruky pre naše zariadenia klimatizácie, vykurovania, chladenia a aplikovaných systémov, ktoré sú k dispozícii pred odoslaním vášho zariadenia.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?