Skip to main content

Rezidenčné vetranie

Zistite viac o riešení CHRV pre rezidenčné budovy

Vetranie

bg-image

Vetracie systémy pomáhajú v budovách všetkých veľkostí a rôznych aplikácií zabezpečiť optimálne podmienky klímy poskytnutím zdravého a komfortného prostredia s čerstvým vzduchom.

V úplne uzavretej miestnosti v budove sa vzduch nemôže ľahko dostať dovnútra alebo von, čo spôsobuje, že znečisťujúce látky v ňom zostávajú a hromadia sa. To môže mať dopad na zdravie ľudí v miestnosti. Vetranie je dôležité na zriedenie a odstránenie týchto škodlivých látok zo vzduchu.

Systém dobre udržiavaného vetrania s primeranou rýchlosťou výmeny vzduchu sa preukázal ako účinné riešenie na ochranu ľudí pred znečistením vrátane vírusov.

Tieto znečisťujúce látky sú vo všeobecnosti:

 • CO2
 • Vlhkosť
 • Chemické emisie (VOC)

Týmto spôsobom meriame CO 2 a relatívnu vlhkosť:

 • CO2 (PPM):
  CO2 je plyn prítomný vo vzduchu, ktorý produkuje každý živý organizmus pri dýchaní. Priemerná koncentrácia CO2 v okolitom vzduchu je 300-400 ppm.
Zobrazenie priemernej koncentrácie CO2.

 • > 1200 ppm = kvalita vnútorného vzduchu je ZLÁ
 • 1000-1200 ppm = kvalita vnútorného vzduchu je PRÍPUSTNÁ
 • < 1000 ppm = kvalita vnútorného vzduchu je ZDRAVÁ
 • RELATÍVNA VLHKOSŤ (RH %):
  Je pomer parciálneho tlaku vodnej pary k rovnovážnemu tlaku vodnej pary pri danej teplote.
Zobrazenie relatívnej vlhkosti.

 • > 70% = vzduch je PRÍLIŠ VLHKÝ
 • 30-70% = vzduch je DOBRÝ
 • < 30% = vzduch je PRÍLIŠ SUCHÝ

Koncept technológie CHRV

Koncept Centrálneho vetrania s rekuperáciou tepla (CHRV)

Ilustrácia, ktorá znázorňuje 2-zónový vetrací systém

2-zónový vetrací systém

Snímače pozorne monitorujú prítomnosť a aktivitu obyvateľov v byte pomocou snímačov CO2 a/alebo vlhkosti. To umožňuje automatizovane zistiť, kedy treba vetrať, kde treba vetrať (denná alebo nočná zóna) a koľko treba vetrať.

Ovládanie oboch zón samostatne pomocou zabudovaného ventilu podstatne znižuje spotrebu ventilátorov EC, čo sa prejavuje v najvyššom znížení spotreby energie a energetickej triede A+.

Hlavné výhody technológie CHRV

Energetická účinnosť

 • Čerstvý vzduch pred prívodom prechádza cez výmenník tepla
 • Obtok pre výkon v režime Free-cooling
 • Možnosť 2-zónového ovládacieho systému

Kvalita vnútorného vzduchu

 • Vysoký výkon filtrácie
 • Snímače CO2/vlhkosti

Jednotka DUCO

Komfort

 • Umožňuje, aby v zimnom období odovzdával odvádzaný vzduch väčšinu svojho tepla privádzanému čerstvému vzduchu
 • Možnosť predohrevu čerstvého vzduchu v zimnom období

Prečo DUCO?

DUCO ponúka komplexné riešenia

Komplexné riešenie vetrania jedným dodávateľom

Kompletný sortiment centrálnych vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla (CHRV), potrubí a príslušenstva.

Inteligentné riadenie podľa potreby

Miestnosť sa vetrá len v prípade potreby a v správnom množstve. Ako indikátory sa používajú koncentrácia CO2 a vlhkosť vzduchu. To pomáha predchádzať zbytočným tepelným stratám a zároveň zaručuje optimálnu vnútornú klímu.

Jeden z najtichších systémov

Príjemnú vnútornú klímu vytvárajú tiché vetracie systémy. DUCO vyniká v akustike privádzaného aj odvádzaného vzduchu.

Automatická kalibrácia

Automatická kalibrácia, pri ktorej je technológia merania a nastavovania založená na princípoch kalibrácie pod konštantným tlakom, poskytuje vždy 100 % záruku kvalitného konečného výsledku a pre realizátora znamená 50 % úsporu času potrebného na nastavenie.

Prepojenie

S voliteľnou tlačou komunikácie máte možnosť umožniť vetracím systémom DUCO komunikovať prostredníctvom adaptéra ModBus alebo Ethernetu. Integrácia adaptéra ModBus umožňuje jeho prepojenie so systémom riadenia budovy.

Vysoká účinnosť premeny energie

Výsledkom kombinácie dynamických filtrov na distribúciu vzduchu a vysoko výkonných výmenníkov tepla je veľmi vysoký pomer účinnosti.

Iba u spoločnosti Daikin

Žena relaxuje na pohovke

Vďaka systému DUCO ponúka spoločnosť Daikin centralizované systémy HRV s integrovaným 2-zónovým ventilom. S 2-zónovou verziou DucoBox Energy Premium sa sortiment produktov Daikin rozširuje o jedinečný vetrací systém so zabudovaným 2-zónovým ovládaním. Ak určitá zóna nevyžaduje vetranie, táto zóna sa nevetrá. Úspora nákladov na vykurovanie, nižšia spotreba a hlukový komfort samotnej jednotky (nižšie otáčky) sú logickým dôsledkom.

Snímače starostlivo zisťujú pohyb obyvateľov v celom dome. Vďaka tomu je možné automaticky určiť, kde, kedy a v akom množstve je potrebné vetranie.

Vďaka oddelenému riadeniu oboch zón pomocou zabudovaného ventilu sa výrazne znižuje spotreba ventilátorov EC, čo sa premieta do energetickej triedy A+.

 • Optimálna kvalita vzduchu v interiéri energeticky najoptimálnejším spôsobom vďaka 2-zónovej regulácii
 • Najtichší vetrací systém na trhu
 • Automatická kalibrácia

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?