Skip to main content

Daikin servisná akadémia

Najmodernejšia koncepcia školení na podporu vášho podnikania

Ciele Daikin servisnej akadémie

S Daikin servisnou akadémiou chceme ponúknuť jednotný európsky vzdelávací program pre servisných technikov (interných aj externých), aby sa stali najlepšími z najlepších.

Naše hlavné ciele sú:

 • Zaistiť, aby naši partneri mali k dispozícii kvalifikovanú pracovnú silu
 • Poskytovať koncovým používateľom vysoko kvalitné služby
 • Zvýšiť výkon a efektivitu vašich servisných zásahov
 • Zlepšiť kvalitu služieb a tým aj spokojnosť koncových zákazníkov
 • Podporovať kariérny rast servisných technikov v priemysle HVAC-R
 • Ponúkať školenia v slovenskom jazyku

Obsah školení

Daikin servisná akadémia ponúka individuálne vzdelávanie a školenia na vybrané Daikin produkty.

Naším cieľom je zdokonaliť vaše zručnosti a vedomosti a pripraviť vás tak na reálne situácie v teréne. Čím vyššia bude úroveň vašich služieb, tým väčší bude váš potenciál. Spokojnosť vašich klientov znamená rozvoj vášho podnikania.

 

Naše školiace balíčky pokrývajú nasledujúce oblasti:

 • Inštalácia a predbežné uvedenie do prevádzky
 • Uvedenie do prevádzky
 • Údržba
 • Riešenie problémov a opravy
 • Aplikácia riešení a dizajn
70/20/10

Model vzdelávania

Náš moderný a efektívny prístup k učeniu a rozvoju zvyšuje výkonnosť našich účastníkov. Naše vzdelávanie zrkadlí reálne pracovné situácie, ktoré vás pripravia do terénu.

Školenia pozostávajú z teoretickej a praktickej časti, ktoré sú nastavené na základe overeného princípu 70/20/10. Čísla vyjadrujú, ako sa ľudia zvyčajne najlepšie učia:

 • 70% riešením praktických problémov pri každodennej práci,
 • 20% prostredníctvom sociálnej interakcie s členmi tímu alebo vedúcimi
 • 10% teoretickým vstupom napríklad prostredníctvom školení v triede.
bg-image

Daikin Learning Management System

Váš nový online školiaci program

Výhody Daikin servisnej akadémie

Daikin servisná akadémia podporuje rôzne typy vzdelávacích aktivít, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše zručnosti a vedomosti. Či už preferujete skupinové školenia v učebniach, alebo vám vyhovujú online tréningy v podobe webinárov, Daikin akadémia poskytuje širokú škálu kurzov v oboch formách.

Online formu vzdelávania zastrešuje tzv. Daikin Learning Management System (LMS), v ktorom sa dozviete:

 • O zozname školení, ktoré máme momentálne v ponuke
 • O učebnom pláne, ktorý si viete zostaviť podľa vlastných potrieb
 • Ako sa do Akadémie zaregistrovať a ako sa prihlásiť na kurzy
 • Ako si prezrieť históriu vlastných kurzov a ako si stiahnuť certifikáty k ukončeným kurzom

Ako začať?

1. Prejdite na http://academy.daikin-ce.com a v pravom hornom rohu si vyberte slovenčinu.

2. Zaregistrujte sa ako nový používateľ. Použite personalizovanú emailovú adresu. Je dôležité, aby ste mali k danej emailovej adrese prístup, nakoľko bude používaná na komunikáciu týkajúcu sa vášho vzdelávania.

3. Na zadanú emailovú adresu vám zašleme potvrdzovací email o vytvorení nového konta s prihlasovacími údajmi do systému.

 

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?