Servisné dni Daikin

Daikin servisné hry 2019

Príležitosť ukázať, že ste svetovým servisným technikom Daikin !

PREČO BY SA MALI VAŠI TECHNICI ZÚČASTNIŤ?

ZNALOSTI. PRAX. UZNANIE.

Ale aj preto, aby...

  • Sa dozvedeli o oblasti svojho záujmu ešte viac. 
  • Využili v praxi poznatky, ktoré nadobudli.
  • Objavili svoje silné i slabé stránky a naučili sa tie silné naplno využiť.
  • Boli hrdí na to, že sú efektívnymi členmi Daikin tímu.
  • Sa zamerali na rozvoj svojich schopností.
Daikin_Service_Games_Logo.jpg

Ako to funguje?

12.03.2019 – Online test  - vo Vašej krajine, z domu alebo práce, v miestnom jazyku

Zúčastniť sa môžu len technici, ktorých sami nominujete. Vybraní uchádzači sa zúčastnia kvalifikačného online testu. Traja účastníci s najlepšími výsledkami postúpia do finále. 

60 otázok, ktoré treba zodpovedať za 60 minút (otázky o technike, kvalite práce, starostlivosti o zákazníka a bezpečnosti)

16.05.2019 - Servisné hry Daikin Central Europe, Viedeň

Vo Viedni budete súťažiť s najlepšími 3 servisnými technikmi z 10 regiónov strednej Európy.

Každý technik, ktorý postúpil až sem, sa zúčastní 3 súťaží :

1. Znalosti
- Písomná skúška.
- Základné znalosti súvisiace s pozíciou servisného technika spoločnosti Daikin.
- Otázky týkajúce sa Daikin znalostí a pracovnej bezpečnosti (otázky s viacerými možnosťami).

2. Test riešenia problémov na jednotkách s chladivom R32 
- Využitie reálneho náradia a príslušenstva.
- Diagnostika chýb a oprava jednotky Sky Air Inverter.
- Urobiť diagnostiku chýb a opravu poškodenej jednotky alebo dielu zručne a spoľahlivo. 

3. Súťaž vo zváraní
- Vyrobené potrubia budú hodnotené na základe nasledovného: dobrá kvalita, stabilita, rýchlosť realizácie rôznych úkonov.
- Vymeniť časti obvodu s chladivom s použitím zvárača.
- Vymeniť časti obvodu s chladivom na makete existujúceho produktu zručne a spoľahlivo.

1.png
2.png
3.png
lerning model

Víťazi budú pozvaní na Servisné dni Daikin Europe, ktoré sa budú odohrávať v belgickom závode Daikinu v Oostende, a to v polovici októbra 2019.

Zo Servisných dní Daikin Europe postúpia tí najlepší do Daikin celosvetového finále servisnej olympiády v novembri 2020 v Japonsku. 

 

Využite šancu a ukážte, že ste najlepším servisným technikom Daikin na celom svete!