Remote monitoring services

Monitorovanie zariadení na diaľku

Klimatizačné jednotky pripojené do siete fungujú inteligentnejšie. Ponúkame niekoľko spôsobov, ako spravovať vaše zariadenia a inštalácie na diaľku. Od monitorovania výkonu až po prediktívnu logiku, analýzu a ešte oveľa viac. Naša inteligentná sieť je úsporné riešenie na zvýšenie bezpečnosti, predĺženie doby prevádzky a spoľahlivosti vašej inštalácie.

ERMC.jpg

EURÓPSKE STREDISKO MONITOROVANIA NA DIAĽKU

Zistite viac o našich hlavných úlohách a nástrojoch.

Analytika

Data sú materiál a analytika je produkt. Neustále monitorovanie a analýza prevádzkových dát systému nie je len kľúčom k efektívnej prevádzke, znižovaniu nákladov na prevádzku a údržbu, a optimalizácii pohodlia používateľa. Analýza dát poskytuje tiež hodnotné a často prekvapujúce zistenia.

Bezproblémové pripojenie

Vieme, že pripojenie systému do cloudu môže byť často výzvou – vy sa tým však už nemusíte trápiť. Postaráme sa o pripojenie, vrátane mobilnej siete a smerovača, pričom obe sú monitorované na diaľku, aby sa tak maximalizovala spoľahlivosť infraštruktúry.

Cloudová služba Daikin

Naše webové služby vám ponúkajú spoľahlivé a bezpečné monitorovanie na diaľku. Naša najvyššia priorita je zaslúžiť si vašu dôveru. Cloudová služba Daikin vo všetkých ohľadoch vyhovuje najvyšším bezpečnostným štandardom – zabezpečenie dôvernosti vašich dát, ako aj prenos a uchovávanie dát v bezpečí.

Viac informácií o cloudovej službe Daikin (pre DX).
Viac informácií o službe Daikin On Site (chladiace zariadenia a vzduchotechnické jednotky).

Výhody monitorovania na diaľku

Objavte výhody využívania našich služieb monitorovania na diaľku.

Diaľkové ovládanie

Cloudová služba Daikin je webové monitorovanie na diaľku a riešenie ovládania pre HVAC systémy, prostredníctvom ktorého je dokonca možné spravovať spotrebu energie vo viacerých budovách naraz. Nie je potrebné inštalovať žiadny špeciálny softvér. Všetko je dostupné prostredníctvom štandardného prehliadača, či už na počítači alebo v mobilnom zariadení.

Žiadny potenciálny problém neunikne pozornosti

Cloudová služba Daikin okrem toho poskytuje automatické notifikácie, ak zistí, že by systém nemusel fungovať správne. Táto jedinečná funkcia prediktívnych notifikácií umožňuje zahájiť servisné opatrenia ešte skôr, než si používateľ všimne, že vznikol problém. Zvyšuje sa tak spoľahlivosť a minimalizujú servisné náklady.

Maximálny výkon

Aj výkon najlepšieho systému môže byť znížený, ak sa nepoužíva správne. Nepretržité monitorovanie umožňuje bližšie sledovanie zaťaženia, spôsobu používania a prevádzkových podmienok. Získané dáta sú základom pre optimalizáciu prevádzky a údržby systému, ako aj pre návratnosť investícií.

Príklady z reálneho života

Ako ukazujú nasledovné príklady, nepretržité monitorovanie a analýza dát môžu zákazníkom prinášať konkrétne výhody:

20%.jpg

Spotreba energie znížená o 20 percent

Na základe analýzy dát spotreby energie pre VRV systémy sme prišli s odporúčaniami pre optimalizáciu spôsobu používania. Výsledkom je 20-percentné zníženie nákladov na energiu pri chladení.

40%.jpg

Odhalili sme štyridsaťpercentnú nadbytočnú kapacitu chladiva

Dlhodobé monitorovanie chladiaceho systému Conveni-Pack odhalilo, že kapacita chladiva bola o 40 percent vyššia, ako bolo potrebné. Zákazník následne znížil počet nainštalovaných zariadení, a tak znížil investičné náklady.

30%.jpg

Výstupná teplota zvýšená o 30 percent

Analýzou prevádzkových dát zákazníkov sme dokázali zistiť potenciál pre zvýšenie pohodlia používateľa a na základe našich výsledkov aj implementovať opatrenia na zvýšenie pohodlia.