Heather-e-parts.jpg

E-náhradé diely

E-náhradé diely – vaše výhody:

  • Rýchla obsluha
  • Doprava zadarmo
  • Vždy dostupné
  • Flexibilné doručenie
  • Dostupnosť v reálnom čase

Objednajte si náhradné diely online

Zaregistrujte sa a používajte našu službu E-náhradné diely

Vytvorte si prístup pre vás a vašich kolegov. Stiahnite si registračný formulár na konci tejto strany, vyplňte ho a pošlite späť do pobočky Daikin vo vašej krajine. Musí obsahovať podpis a pečiatku spoločnosti.

Vždy dostupný pre vás

Prihláste sa priamo alebo cez E-náhradné diely na našom biznis portáli.