Service Academy

Servisná akadémia Daikin

Najmodernejšia koncepcia školení na podporu vášho biznisu

201712 Daikin Academy FINAL.png

Ciele a plány

So Servisnou akadémiou Daikin chceme ponúknuť jednotný európsky vzdelávací program pre servisných technikov (interných aj externých), aby sa z nich stali tí najlepší z najlepších.

 • Zabezpečiť, aby naši partneri mali k dispozícii kvalifikovanú pracovnú silu
 • Zabezpečiť a doručiť spotrebiteľom servis vysokej kvality
 • Zvýšiť výkon a efektivitu, aby sa znížil čas na servisné zásahy
 • Zvýšiť kvalitu a tým pádom aj spokojnosť zákazníkov na mieste inštalácie
   

Náš vzdelávací model

learning model

Servisná akadémia Daikin ponúka individuálne vzdelávacie kurzy zahŕňajúce všetky servisné prípady pre produkty Daikin. Naším cieľom je pomáhať vám poskytovať lepší servis a pomáhať tak vášmu biznisu rásť.

Naše vzdelávacie programy zahŕňajú tieto oblasti:

- Inštalácia a úkony pred uvedením do prevádzky
- Uvedenie do prevádzky
- Údržba
- Oprava a riešenie problémov
- Používanie a dizajn

 

S naším moderným a efektívnym prístupom k vzdelávaniu a rozvoju zvyšujeme výkon zúčastnených pracovníkov.

Naše vzdelávacie aktivity sú modelované na konkrétne prípady, ktoré servisní technici riešia na mieste výkonu práce, ako je napríklad inštalácia určitého produktu.

Naše učebné moduly podporujú praktický prístup a sú založené na konkrétnych teoretických znalostiach.

Výsledky sa dosahujú aplikáciou výukového modelu 70/20/10.

 • 70 percent riešení praktických každodenných problémov v práci
 • 20 percent sociálnej interakcie medzi členmi tímu a vedúcimi
 • 10 teórie, napr. spôsobom školení
 • Motivácia a podpora kariérneho rastu servisných technikov
 • Ponuka školení v miestnom jazyku

 

Kontaktujte priamo Daikin vo svojej krajine!