Pripojiteľné jednotky

BRP069A61/62

Tepelné čerpadlo využívajúce energiu podzemných zdrojov Daikin Altherma
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid
Daikin Altherma – nízkoteplotný split
Daikin Altherma – nízkoteplotný monoblok