Vývojové centrum EMEA Daikin (EDC)

Vývojové centrum EMEA Daikin (EDC)

Investície do inovácií

Poslanie EDC

Poslanie EDC

Usilujeme sa byť lídrom vo výskume a vývoji na celosvetovom trhu s vykurovaním poskytovaním inovatívnych riešení HVAC-R, ktoré spĺňajú najnovšie environmentálne požiadavky.

Logo EDC

Vízia EDC

Každý nový pokrok začína ako návrh. Z návrhu sa stane prototyp, ktorý sa potom vyhodnotí, zlepší, uzná za platný a stane sa konečným produktom. Tento konečný produkt sa potom uvedie na trh, kde sa monitoruje a kontroluje pre budúce vylepšenia. Skrátka a dobre tento proces predstavuje všetko o čom EDC je.

EDC je miesto, kde Daikin premieňa konkrétny výskum na technológie meniace klímu zajtrajška. EDC so svojimi hlavnými sídlami v Ostende a Gente (Belgicko) a pobočkách v Güglingene (Nemecko), Plzni (Česká republika), Istanbule (Turecko) a Mantove (Taliansko), predstavuje medzinárodnú sieť pracujúcu na výskume a vývoji smerom k inovácii v odvetví HVAC-R.

So svojimi obrovskými skúsenosťami vo vývoji najnovších vykurovacích riešení slúži v súčasnosti EDC ako základné vývojové centrum spoločnosti Daikin na testovanie a vytváranie nových vykurovacích technológií a produktov pre Európu, Stredný východ a Afriku (EMEA).

Vízia EDC

Investície do našich zamestnancov a infraštruktúry

Na vytvorenie EDC sme investovali takmer 13 miliónov Eur do technológie a infraštruktúry. Modernizáciou existujúcich priestorov novými špičkovými technologickými skúšobnými miestnosťami je EDC miestom na vyhodnotenie výkonu našich produktov, aby sme dosahovali komfort, energetickú účinnosť a spoľahlivosť vo všetkých klimatických podmienkach.

EDC pozostáva z niekoľkých rôznych oddelení vrátane vývoja produktov, spoľahlivosti a súladu s legislatívou. Každé z týchto oddelení vedú profesionáli s mnohými rôznorodými skúsenosťami, ktorí dostali príležitosť spolupracovať a tvarovať tak budúcnosť odvetia HVAC-R.

Chcete sa pripojiť k nášmu tímu EDC?

V súčasnosti robíme nábor pre nových členov nášho talentovaného tímu EDC. Ak máte vášeň pre vývoj najnovších technológií a chcete pracovať v prostredí so špičkovými technológiami, možno máme pre vás pracovnú pozíciu. Absolventi s magisterským titulom v technickej oblasti a silný záujem o produkty Daikin sú vítané pre podanie žiadosti.