Skip to main content

Cementáreň Holcim

Dotternhausen, Nemecko

bg-image

Najväčšou prioritou cementárne Holcim v nemeckom Dotternhausene je minimalizovanie dopadu na životné prostredie a miestne obyvateľstvo. Pri výrobe cementu sa spotrebuje obrovské množstvo energie, pretože sú potrebné vysoké teploty. Preto sa cementáreň Holcim spolieha na najmodernejšiu technológiu, aby dosiahla svoje ambiciózne ciele v oblasti ochrany životného prostredia a energetickej účinnosti.

Chladič Daikin so špičkovými technológiami, ktoré zaisťujú vysokú energetickú účinnosť a nízke náklady na energiu pomáhajú spoločnosti dosiahnuť tieto ciele.

„Chladič nám pomáha dosiahnuť naše ciele v oblasti ochrany životného prostredia a energetickej účinnosti v našej spoločnosti Holcim Süddeutschland GmbH v Dotternhausene. Medzi ciele patria zníženie škodlivých emisií, najmä emisií Co2, zachovanie prírodných zdrojov a zvýšenie energetickej účinnosti.“

- Stephen Mocker, Holcim (Süddeutschland) GmbH

Náročné požiadavky na chladenie a spoľahlivosť, ako aj inštaláciu

Holcim sa už po mnoho rokov spolieha na technológiu Daikin vo svojich serverovniach a priestoroch s transformátormi. V roku 2016 začala spoločnosť používať chladič Daikin na neutralizovanie tepla, ktoré generuje mlyn na cement počas drvenia na pohonoch, ložiskách a v hydraulickom obvode, ako aj na schladenie kompresorov v centrálnej kompresorovni. Tieto aplikácie kladú veľké požiadavky na výkon chladiča, pretože materiál sa predtým ohrieva na 1400 °C v rotačnej peci.

Inštalácia chladiča prebiehala v náročných podmienkach a technici mali len tri hodiny na jeho integráciu. V prípade, že by došlo k dlhšiemu výpadku, vzduchové kompresory by sa prehriali a vypli – tým by sa vypli všetky operácie, pretože systémy závodu nemôžu fungovať bez stlačeného vzduchu. Riešenia Daikin typu Plug-and-play umožnili splniť tieto náročné požiadavky s dodaním systémov pripravených na inštaláciu a prevádzku.

Inštalácia

Zníženie emisií CO2 cementárne

bg-image

Ako spojivo v betóne je cement integrálnou súčasťou našich životov a nájdeme ho vo všetkom od ciest po závody, kancelárie a rezidenčné budovy. Holcim sa zameriava na výrobu cementu a spojiva z ropnonosnej bridlice – výrobný proces, ktorý znižuje emisie CO2. Pri výrobe škvary sa spotrebuje obrovské množstvo energie kvôli vysokým teplotám, ktoré sú potrebné na spálenie vápenca, čím je optimalizácia výrobného procesu ohľadom spotreby energie náročná.

Spoločnosť Holcim chce aj napriek tomu zostať verná svojej zodpovednosti za životné prostredie a dáva najväčšiu prioritu využívaniu energeticky účinných systémov. Spoločnosť cielene modernizuje svoje existujúce systémy so zameraním na zvýšenie účinnosti pri nových investíciách.

Chladiče Daikin ponúkajú vynikajúcu prevádzku a zároveň minimalizujú spotrebu energie.

Zistite viac

Naše ďalšie príklady

  • Providing cooling for the High-Luminosity LHC project at CERN

    Daikin recently supplied 8 water-cooled chiller units to CERN to provide cooling for the High-Luminosity LHC (Large Hadron Collider) project. The High-Luminosity LHC project aims to boost the performance of the LHC to increase the potential for discoveries after 2029. The goal of the project is to increase the integrated luminosity by a factor of 10 beyond the LHC’s design value. That will allow the gathering of a higher quantity of data and observations of rare processes as the increase in luminosity will make the LHC more powerful.
  • UAE Police

    Providing a cooling solution for an office building in the UAE

    Daikin recently supplied four chillers for the Headquarters of the Emirates police force, in the UAE. The chillers will be used to provide cooling through air handling units through the large building and ensure the maximum level of comfort for occupants.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?