Skip to main content

O nás

Spoločnosť Daikin Europe NV je popredný svetový výrobca zariadení na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu, vrátane tepelných čerpadiel a systémov chladenia.

Naše poslanie

Poskytovaním špičkových produktov a kompletných klimatizačných riešení pomáhame ľuďom vo všetkých kútoch sveta vytvárať komfortné a udržateľné vnútorné prostredia.

 • Značka Daikin

  Vyvíjame technológie a cenovo výhodné riešenia, aby sme tvorili efektívnu budúcnosť systémov vykurovania, chladenia, vetrania a mrazenia a zabezpečili pre zákazníkov dokonalý komfort.

 • Inovácie

  Zameriavame na dodávanie vysokokvalitných produktov a ukazujeme cestu k vývoju energeticky úsporných technológií pre budúcnosť.

 • Environmentálna zodpovednosť

  Neustále znižujeme dopad výrobných procesov a našich zariadení na životné prostredie. Do všetkého, čo robíme, začleňujeme zelené postupy a udržateľné riešenia.

Medzi hlavné hodnoty skupiny Daikin Europe patrí:

 • Absolútna vierohodnosť – znamená záväzok založený na dôvere s našimi zákazníkmi, kolegami, obchodnými partnermi a komunitami.
 • Manažment orientovaný na ľudí – podpora a ocenenie iniciatívy všetkých našich zamestnancov.
 • Harmonické vzťahy – nás zaväzujú k vytváraniu pracovného prostredia, v ktorom všetci pracujú spoločne na splnení cieľov a plánov spoločnosti Daikin.

Spoločenská zodpovednosť (CSR)

Spoločnosť Daikin Europe, ako súčasť celosvetovej skupiny Daikin, sa usiluje byť lídrom v každom aspekte svojich obchodných aktivít. Podniková sociálna zodpovednosť nie je len dobre mienená iniciatíva spoločnosti Daikin. Je súčasťou DNA spoločnosti a tvaruje podnikovú kultúru. Hlavné hodnoty, skupinová filozofia a príručka pre podnikovú etiku definujú, ako chce spoločnosť Daikin podnikať a preberať zodpovednosť za seba a iných.

Filozofia

Pre Daikin sú typické vysoké etické princípy a jasne definovaná filozofia podnikania. Filozofia skupiny Daikin oprávňuje každého v skupine, aby prinášal inovatívne nápady a návrhy, zodpovedne posudzoval pracovné situácie, a robil zodpovedné rozhodnutia.

Podniková etika

Podniková etika spoločnosti Daikin vyjadruje základné hodnoty a predstavuje rámec pre vykonávanie rozhodnutí. Je osobnou zodpovednosťou a povinnosťou každého člena skupiny Daikin Europe, aby rešpektoval vysoké etické a právne normy správania sa, či už to zákon vyžaduje alebo nie.

Organizačná kvalita

V priebehu rokov bola spoločnosť Daikin Europe N.V. ocenená ako vynikajúco riadená a organizovaná firma, ktorá spĺňa všetky európske výrobné normy a ktorá sa stará o svojich zamestnancov a ich bezpečnosť. Prekračujeme všetky súčasné nariadenia o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaisťujeme našim zamestnancom efektívne školenia a podporu na pracovisku.

Zistite viac

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?