Pri pokuse o vytvorenie priameho spojenia s adaptérom ([AP] režim), adaptér nie je viditeľný v zozname dostupných Wi-Fi sietí v telefóne/tablete.

Skúste nasledovné:

  • Postupujte podľa sprievodcu nastavením v aplikácii1.
  • Uistite sa, či ste dostatočne blízko k adaptéru WLAN (v dohľade < 2 m). Rozsah adaptéra WLAN sa môže výrazne znížiť rušením Wi-Fi kanála.
  • Prepnite do režimu [RUN] a vráťte sa do režimu [AP] stlačením tlačidla [MODE]. Takto sa adaptér prepne na iný Wi-Fi kanál (1 až 11). V prípade potreby zoapkujte.

1 Z hlavnej ponuky máte prístup k sprievodcovi nastavením (možnosť Add adapter).

Často kladené otázky online ovládač priame spojenie s adaptérom (ap režim) adaptér nie je viditeľný