Keď zmením nastavenie v aplikácii smartfónu, táto zmena sa okamžite neodrazí na iných smartfónoch so spustenou aplikáciou Daikin Online Controller.

Počas prevádzky out-of-home prebieha komunikácia s jednotkou prostredníctvom serveru na internete. Môže trvať niekoľko minút, pokým akciu príjme adaptér.

To isté platí aj v opačnom smere: keď sa stav jednotky zmení (napr. pomocou infračerveného diaľkového ovládania), môže trvať niekoľko minút, pokým sa akcia odrazí v aplikácii smartfónu Daikin Online Controller.

Keď ste v dosahu vašej domácej siete, odporúča sa odhlásiť z vášho konta out-of-home, aby ste dosiahli rýchlejšiu reakciu vašej jednotky.