Čo je akustický tlak/akustický výkon?

Hladina akustického tlaku (Lp)

Je to meranie akustickej energie vyslanej zo zdroja hluku a vyjadrenej v decibeloch alebo dBA

Akustický výkon (Lw)

Je to to isté ako akustický tlak, ale merané v dopredu definovaných podmienkach
Akustický výkon závisí od:

  • umiestnenia zariadenia,
  • podmienok prostredia a
  • vzdialenosti od meraného bodu.