Čo je sezónna účinnosť (SCOP a SEER)

Sezónna účinnosť

Sezónna účinnosť je novým spôsobom merania skutočnej energetickej účinnosti technológie vykurovania alebo chladenia počas celého roka. Toto nové meranie je realistickejšie ohľadom energetickej účinnosti a dopadu systému na životné prostredie.

Nový spôsob označenia energetickej účinnosti vychádza zo smernice EÚ o produktoch využívajúcich energiu (ErP) (Smernica Eko-dizajn), ktorá určuje minimálne požiadavky, ktoré musia výrobcovia zahrnúť do svojich produktov využívajúcich energiu.

Sezónna účinnosť vyžaduje nový systém označovania pre produkty vykurovania a chladenia, ktorý musia používať všetci výrobcovia. Sú to:

  • Pomer sezónnej energetickej účinnosti (SEER) pri chladení
  • Sezónny koeficient výkonu (SCOP) pri vykurovaní

Nové označenia sezónnej účinnosti

Nové označenia sezónnej účinnosti poskytujú skutočnú spotrebu energie tepelného čerpadla na základe energetickej účinnosti počas celého roka. SEER a SCOP merajú ročnú spotrebu energie a účinnosť pri bežnom každodennom používaní. Z dlhodobého hľadiska berú do úvahy teplotné výkyvy a obdobia v pohotovostnom režime, aby jasne a spoľahlivo označili bežnú energetickú účinnosť pre celú sezónu vykurovania alebo chladenia.

Produkty Daikin sú v súlade so smernicou ErP, pretože sú určené pre sezónnu účinnosť. Daikin ponúka celý sortiment klimatizačných produktov, ktoré sú optimalizované pre nové označenia sezónnej účinnosti.