Čo je katechín?

Katechín je prírodná antibakteriálna látka vyťažená z čajových lístkov, ktorá zabíja baktérie, ktoré sa k týmto čiastočkám pripoja.
Filtrovací povrch skladaného filtra je približne 1,5-krát väčší než povrch bežného plochého filtra.