Aké sú vplyvy pri potrebe výkonu?

Celé stáročia sme sa pokúšali vylepšiť komfort, ktoré ponúkalo naše okolie. V chladnejších podnebiach sme sa pokúšali ohriať naše príbytky a v teplejších podnebiach sme ich chceli ochladiť. Ak necítime pohodlie, nemôžeme pracovať ani relaxovať. Ale tepelný komfort, ktorý je základom našej pohody, podlieha trom základným vplyvom:

Ľudský faktor

úroveň nášho oblečenia a aktivity a ako dlho zostávame v rovnakej situácii

Náš priestor

vyžarovacia a okolitá teplota

Vzduch

jeho teplota, rýchlosť a vlhkosť

Spomedzi týchto vplyvov je ľudský faktor trochu nepredvídateľný. Iní môžu byť ovládaní, aby veľmi vyhľadávali pocit pohody.

Meniace sa modely v konštrukcii, pracovných postupoch a úrovniach užívania priestorov vytvorili
nové parametre, v rámci ktorých musia projektanti pracovať.

Moderné budovy vytvárajú napríklad oveľa viac tepla ako ich predchodcovia pred 50 rokmi a je to z niekoľkých dôvodov: