Okruh chladiva: čo je to?

Klimatizačná jednotka funguje podobne ako chladnička. Chladivo preteká cez systém a mení svoj stav. V okruhu chladiva dochádza k štyrom procesom.

Procesy:

1 Kompresor, ktorý prečerpáva chladivo v systéme je srdcom klimatizačnej jednotky. Pred kompresorom je chladivo plynom pri nízkej teplote. Vďaka kompresoru sa plyn dostáva pod vysoký tlak, ohrieva sa a tečie ku kondenzátoru.

2 Plyn s vysokou teplotou a vysokým tlakom v kondenzátore uvoľňuje svoje teplo do vonkajšieho vzduchu a stáva sa z neho podchladená vysokotlaková kvapalina.

3 Vysokotlaková kvapalina prechádza cez expanzný ventil, ktorý znižuje tlak a tým sa teplota znižuje pod teplotu ochladzovaného priestoru. Takto vzniká chladná nízkotlaková chladiaca kvapalina.

4 Nízkotlakové chladivo tečie do výparníka, kde sa absorbuje teplo z vonkajšej jednotky cez proces vyparovania a stáva sa z neho nízkotlakový plyn. Plyn tečie späť do kompresora, kde okruh chladiva začína odznova.

V prípade tepelného čerpadla môže byť okruh opačný.