Naprogramovaná činnosť časovača sa nevykoná v naprogramovanom čase.

Činnosti časovača sa vykonávajú podľa hodín WLAN adaptéra. Dátum a čas aktuálneho adaptéra WLAN môžete v aplikácii skontrolovať v nastaveniach adaptéra1.

Uistite sa, že pri každom adaptéri WLAN je správne nastavené časové pásmo.

1 Prístup k informáciám o čase:

  1. Vyberte jednotku v aplikácii smartfónu.
  2. Prejdite do nastavení adaptéra (ikona „ozubeného kolesa“ v hornom pravom rohu).
  3. Vyberte možnosť Time.
Často kladené otázky online ovládač Naprogramovaná činnosť časovača sa nevykoná v naprogramovanom čase.