Studené prievany

Studené prievany sa niekedy spájajú s klimatizáciou a samozrejme môže to byť spôsobené nesprávne naplánovanými systémami. Pravdepodobný účinok na osoby vyplývajúci z umiestnenia vnútornej jednotky a vyfukovania vzduchu sa musí preto zvážiť pri návrhu.

Dôležitá je aj výška stropu. Výrobcovia klimatizačných zariadení vo všeobecnosti predpokladajú optimálnu výšku stropu pre systém s priamou expanziou medzi 2,70 až 3,50 m. Chladný vzduch s teplotu asi 16°C prichádzajúci z tejto výšky sa môže zmiešať s teplejším vzduchom v miestnosti pred dosiahnutím úrovne osôb, preto sa eliminuje akýkoľvek pocit chladu alebo prievanu.

Aj napriek tomu v aplikáciách, ktoré nespĺňajú tento všeobecný štandard, je možné kvalitný klimatizačný systém stále „vyladiť“ na vyváženie.

Je zrejmé, že umiestnenie jednotky, ako aj výška a tvar stropu majú hlavný vplyv na prítomnosť alebo neprítomnosť prievanu. Na vysvetlenie toho je potrebné uviesť pár viet o vlastnostiach chladného vzduchu. Pred zostupom má chladný vzduch tendenciu nachvíľu „uviaznuť“ pri strope. Je to známe ako efekt „coanda“, ktorý pomáha zmiešať studený a okolitý vzduch pred padnutím do miestnosti.

colddraught1_tcm524-223155.jpg
colddraught2_tcm524-223156.jpg