Môj rodný jazyk nie je podporovaný aplikáciou Daikin Online Controller. Predvolený jazyk je angličtina. Môžem nastaviť aplikáciu na iný jazyk bez toho, aby som zmenil jazyk môjho smartfónu?

Áno, v ponuke prejdite do všeobecných nastavení a v možnosti „language“ (jazyk) vyberte zobrazovaný jazyk. Môžete potom vybrať jazyk zo všetkých podporovaných jazykov aplikácie.