Obdržal som správu o chybe s kódom chyby „10000“. Čo to znamená?

Daikin Online Controller sa dá nainštalovať na viacero vnútorných systémov. V prípade viacerých vnútorných systémov nemôžu vnútorné jednotky fungovať v nekompatibilných prevádzkových režimoch (napr. chladenie a vykurovanie). Pri zmene prevádzkových režimov bude priorita na prioritnej jednotke (pozrite si návod na použitie vnútornej jednotky pre viac informácií). Jednotky bez priority sa uvedú do pohotovostného režimu v prípade, že prevádzkový režim nesúhlasí so zvoleným prevádzkovým režimom na prioritnej vnútornej jednotke.

FAQ-onlinecontroller-error message with error code.png