Mám viacero adaptérov v rovnakej bezdrôtovej sieti. Už nemám prehľad, ktorý WLAN adaptér je spojený s ktorou jednotkou na mojej aplikácii smartfónu Daikin Online Controller.

Aby ste mohli dosledovať adaptér WLAN, ktorý je spojený s konkrétnou jednotkou v aplikácii smartfónu, môžete použiť funkciu otestovania pripojenia1.

Keď je táto funkcia zapnutá, indikátory LED na súhlasnom adaptéri WLAN začnú blikať na približne 3 minúty.

1 Prístup k funkcii otestovania pripojenia:

  1. Vyberte jednotku v aplikácii smartfónu.
  2. Prejdite do nastavení adaptéra (ikona „ozubeného kolesa“ v hornom pravom rohu).
  3. Vyberte možnosť Connection test.
FAQ-onlinecontroller-programmed timer action is not executed at the programmed time.png