Zabudol som kód detského zámku. Ako môžem reinicializovať adaptér?

Ak chcete odstrániť kód detského zámku, musíte adaptér WLAN resetovať na výrobné nastavenia.

Upozornenie: prechod na výrobné nastavenia adaptéra WLAN vymaže aj všetky nastavenia. Adaptér WLAN budete musieť nastaviť znova podľa svojich preferencií.

Nastavenia, ktoré sa resetujú:

  • Pripojenie domácej siete (nastavenia siete WLAN)
  • Informácie o konte Out-of-home
  • Kód detského zámku
  • Časovače (vrátane funkcie časovača a ovládania spotreby1)
  • Údaje o spotrebe energie1
  • Názov jednotky a ikona


Adaptér môžete resetovať na výrobné nastavenia podľa nasledujúcich pokynov:

Na adaptéri WLAN:

  1. Súčasne stlačte tlačidlá „Setup“ a „Mode“, pokým nebudú všetky LED blikať.
  2. Obe tlačidlá uvoľnite.
  3. Krátko stlačte tlačidlo „Setup“: všetky LED začnú rýchlo blikať.
  4. Počkajte, pokým nebude LED „Power“ trvalo svietiť. Adaptér sa úspešne resetoval.

Po vyššie uvedenom postupe môžete znova pristúpiť k nastaveniam adaptéra WLAN s vašim smartfónom a nastaviť nový kód detského zámku.

1 Len keď jednotka podporuje túto funkciu