Nemôžem zadať out-of-home heslo počas konfigurácie out-of-home.

Môžu sa použiť len heslá so znakmi a-z, A-Z a 0-9. Dĺžka hesla musí byť medzi 8 a 16 znakmi.