Ako WLAN adaptér synchronizuje čas a dátum?

Keď sa WLAN adaptér pripojí k bezdrôtovej sieti s pripojením na internet, WLAN adaptér zosynchronizuje jeho dátum a čas s časovým serverom (GMT). WLAN adaptér zosúladí tento čas s nastavením časového pásma a (ak sa uplatňuje) s letným časom.

Keď sa WLAN adaptér nepripojí k bezdrôtovej sieti s pripojením na internet, WLAN adaptér zosynchronizuje jeho dátum a čas s pripojeným smartfónom.

1 Prístup k informáciám o čase:

  1. Vyberte jednotku v aplikácii smartfónu.
  2. Prejdite do nastavení adaptéra (ikona „ozubeného kolesa“ v hornom pravom rohu).
  3. Vyberte možnosť Time.
Často kladené otázky online ovládač vyberte možnosť Time (Čas)

Iný používateľ ovláda vnútornú jednotku prostredníctvom, napr. infračerveného diaľkového ovládača alebo prostredníctvom iného smartfónu. Počkajte niekoľko minút a skúste znova.