Nemôžem vstúpiť k nastaveniam „WLAN connection“, „Out-of-home“, „Child lock“ alebo „Time“ pre môj WLAN adaptér.

K 1 kontu Out-of-home môžete pridať až 50 vnútorných jednotiek.

 • V prípade, že sa v minulosti nevytvorilo žiadne konto Out-of-home:
 1. Uistite sa, že jednotky, ktoré chcete pridať k rovnakému kontu Out-of-home, sa zobrazujú v aplikácii smartfónu1.
 2. Zapnite prevádzku Out-of-home v prvej jednotke2 a postupujte podľa krokov na vytvorenie konta Out-of-home.
 3. Ak chcete pridať ďalšie jednotky k rovnakému kontu Out-of-home, zapnite prevádzku Out-of-home2 jednotky a automaticky sa zobrazí výzva na skopírovanie nastavení konta Out-of-home prvej jednotky.
 • V prípade, že sa už vytvorilo konto Out-of-home:
 1. Uistite sa, že jednotka, ktorá už má aktívne konto Out-of-home a jednotka, ktorú chcete pridať k rovnakému kontu Out-of-home, sa zobrazujú v aplikácii smartfónu1.
 2. Uistite sa, že nie sú pripojené žiadne jednotky s aktívnym kontom Out-of-home, ktoré nechcete použiť.
 3. Na jednotkách, ktoré chcete pridať ku kontu Out-of-home, zapnite prevádzku Out-of-home2 a automaticky sa zobrazí výzva na skopírovanie nastavení konta Out-of-home ďalšej jednotky3.

Poznámky: Môže trvať niekoľko minút, pokým sa nová pridaná jednotka zobrazí na serveri out-of-home.

1 Ďalšie jednotky je možné pridať po jednej. Ak chcete pridať adaptér WLAN ku svojej domácej sieti, postupujte podľa sprievodcu nastavením v aplikácii (možnosť Add adapter (Pridať adaptér)).

2 Zapnutie prevádzky Out-of-home na jednotke:

 1. Vyberte jednotku v aplikácii smartfónu.
 2. Prejdite do nastavení adaptéra (ikona „ozubeného kolesa“ v hornom pravom rohu).
 3. Vyberte možnosť Out-of-home (Mimo domu).
 4. Zapnite funkciu Out-of-home.

3 Ak nebude aplikácia smartfónu automaticky požadovať skopírovanie prihlasovacích údajov funkcie Out-of-home iného adaptéra WLAN, vráťte sa na domovskú obrazovku, vykonajte obnovenie a skúste to znova.

FAQ-onlinecontroller-How can I add more than 1 indoor unit to the same out-of-home account?.png