Môžete s klimatizácie ochorieť?

Ochorieť môžete len zo zle udržiavaného klimatizačného systému. Správne udržiavaný klimatizačný systém môže prispieť len k zdravšiemu prostrediu.

Vlhkosť
Pretože reguluje úrovne vlhkosti je znížený nárast prachových roztočov a plesní. Klimatizácia udržuje vlhkosť na 40 až 60%, čo je pozitívne pre osoby s alergiami.

Vetranie
Klimatizácia môže mať integrované vetranie. Kvôli spôsobu ako sa v súčasnosti budujú domy sa mechanické vetranie stáva čoraz dôležitejšie. Privádzanie čerstvého vzduchu zabráni syndrómu chorých budov.

Filtrácia
Všetky jednotky sú vybavené filtrom. Typ filtra sa môže líšiť v závislosti od typu systému a potrieb zákazníka. Účinnosť filtra začína na zachytávaní prachu a čiastočiek a pokračuje zachytávaním jemného prachu, peľu, baktérií, vírusov, pachov a dokonca mikróbov a cigaretového dymu.
Je dôležité v pravidelných intervaloch meniť filtre. Ak vymeníte filtre príliš neskoro, riskujete, že presýtené filtre začnú baktérie namiesto zachytávania, vypúšťať.

Prievan
Pri správnom výbere zariadenia nebude dochádzať k prievanu. Je to práca odborníkov a montážna firma to musí vypočítať. Systém s príliš nízkym výkonom nebude schopný dosiahnuť požadovanú teplotu. Systém s príliš vysokým výkonom bude viesť k prievanom a kolísaniu teplôt.