Z klimatizačnej jednotky počuť zvuk uvoľňovania vzduchu

Zvuk uvoľňovania vzduchu je spôsobený zmenou smeru toku chladiva. Tento zvuk sa vytvára pri zastavení prevádzky klimatizačnej jednotky alebo aktivácii funkcie rozmrazovania pri vykurovaní.