Z klimatizačnej jednotky počuť zvuk tečúcej vody

Zvuk tečúcej vody vytvára chladivo, ktoré tečie vnútri klimatizačnej jednotky.
Tento zvuk sa zvyčajne vytvára pri aktivácii funkcie rozmrazovania pri vykurovaní.