Vnútorná jednotka vytvára opar

Chladný vzduch vyfukovaný počas chladenia znižuje teplotu vzduchu v miestnosti a niekedy vytvorí opar.