Ventilátor vnútornej jednotky pracuje aj po zastavení vykurovania (v klimatizačnej jednotke vybavenej ohrievačom)

Ventilátor funguje 60 až 100 sekúnd po zastavení klimatizačnej jednotky, aby sa znížila teplota ohrievača.