V režime odvlhčovania riadenom mikropočítačom funguje ventilátor vnútornej jednotky pri L na jednu minútu, keď vonkajšia jednotka (kompresor) nepracuje

Monitorovacia funkcia vynucuje prevádzku ventilátora vnútornej jednotky na jednu minútu.