Termostat nie je možné nastaviť diaľkovým ovládaním

Ak jeden diaľkový ovládač ovláda viaceré jednotky (skupinové ovládanie), termostat nie je možné nastaviť diaľkovým ovládaním.