Prevádzka klimatizačnej jednotky sa zastavila (kontrolka prevádzky zostáva svietiť)

Pri veľkom kolísaní napätia napájania môže klimatizačná jednotka zastaviť svoju prevádzku, aby ochránila zariadenie. (Keď sa napájanie vráti do normálneho stavu, klimatizácia po troch minútach obnoví prevádzku.)