Prevádzka klimatizačnej jednotky sa zastavila (kontrolka prevádzky bliká)

Skontrolujte, či sú vzduchové filtre čisté.
Uistite sa tiež, že prívody a vývody vzduchu na vnútornej aj vonkajšej jednotke neblokujú žiadne predmety.