Počas vykurovania sa náhle zosilní prúdenie vzduchu

Keď je prietok vzduchu nastavený na LOW, množstvo prietoku vzduchu sa zvyšuje pri aktivácii regulácie preťaženia. (Preťaženie je stav, pri ktorom klimatizačná jednotka pracuje pri nadmernej záťaži. Môžu ho spôsobovať upchané filtre.)