Počas chladenia sú niekedy v prevádzke lamely vyfukovania vzduchu

Pri aktivácii funkcie ochrany proti zamŕzaniu alebo znečisteniu stropu sa lamely vyfukovania vzduchu pohybujú.