Po zapnutí sieťového vypínača začnú fungovať lamely vyfukovania vzduchu

Pri zapnutí jednotky mikropočítač ovláda lamely, aby zistil ich polohu na uvedenie do prevádzky.