Množstvo vypustenej vody je veľké (pri porovnaní s množstvom vypustenej vody v predchádzajúcom roku alebo dni)

Množstvo vypustenej vody sa mení podľa teploty a vlhkosti v miestnosti. Veľké množstvo vypustenej vody neznamená poruchu.