Lamely vyfukovania vzduchu nefungujú naraz na hlavnej a podriadenej vnútornej jednotke súbežnej prevádzky viacerých jednotiek

Medzi hlavnými a podriadenými jednotkami odchádza k miernemu časovému rozdielu v prenose signálu. Neznamená to poruchu.