Klimatizačná jednotka sa zastaví v strede prevádzky (Časovač ZAP. je v prevádzke)

Keď je nastavený časovač ZAP., klimatizačná jednotka sa môže spustiť aj jednu hodinu pred nastaveným časom, aby dostala teplotu v miestnosti do blízkosti diaľkovým ovládačom nastavenej teploty.