Klimatizačná jednotka nefunguje (kontrolka prevádzky nesvieti)

Skontrolujte nasledovné:

  • Uistite sa, že istič nie je vypnutý a poistka nie je vypálená.
  • Uistite sa, že zástrčka napájacieho kábla je bezpečne pripojená k elektrickej zásuvke.
  • Uistite sa, že nedošlo k výpadku elektrického prúdu.
  • Uistite sa, že v diaľkovom ovládači sú vložené nové batérie.
  • Uistite sa, že časovač nie je chybne nastavený.