Klimatizačná jednotka nechladí ani nevykuruje miestnosť

Skontrolujte nasledovné:

  • Uistite sa, že vzduchové filtre nie sú zanesené.
  • Uistite sa, že prívody a vývody vzduchu na vnútornej aj vonkajšej jednotke neblokujú žiadne predmety.
  • Uistite sa, že nastavenie teploty na diaľkovom ovládači je primerané.
  • Uistite sa, že sú zatvorené dvere aj okná.
  • Uistite sa, že nastavenia prietoku a smeru prúdenia sú primerané.
  • Uistite sa, že v miestnosti nefungujú vetracie ventilátory.