Klimatizačná jednotka funguje nezvyčajným spôsobom

Osvetlenie a rádiové vlny môžu niekedy spôsobovať nezvyčajnú prevádzku klimatizačných jednotiek.
Vypnite zdroj napájania vypnutím ističa, potom znova zapojte napájanie a reštartujte klimatizačnú jednotku.