Klimatizačná jednotka nevyfukuje vzduch okamžite po spustení prevádzky v režime vykurovania

Klimatizačná jednotka vykonáva najprv „zahrievaciu“ prevádzku, aby nevyfukovala chladný vzduch v režime vykurovania. Ventilátor spustí prevádzku po jednej až štyroch minútach zahrievacej prevádzky.
(Zahrievacia prevádzka býva dlhšia, keď je vonkajšia teplota nízka.)