Klimatizačná jednotka nespustí prevádzku hneď po zapnutí

Aby sa zabránilo nadmernej záťaži pri opätovnom spustení, klimatizačná jednotka nespustí prevádzku tri minúty, keď došlo k vypnutiu jednotky po okamžitom stlačení spínača ON (Zap.) alebo keď sa prevádzkový režim (nastavenie) zmenil pomocou diaľkového ovládača.